Hvilke lande var med i Sovjetunionen?

Introduktion

Sovjetunionen, officielt kendt som Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (USSR), var en føderal suveræn stat, der eksisterede fra 1922 til 1991. Sovjetunionen var verdens første socialistiske stat og spillede en afgørende rolle i verdenshistorien. En vigtig del af Sovjetunionens historie er dens medlemslande, der udgjorde en stor del af det territorium, som Sovjetunionen omfattede.

Stiftelsen af Sovjetunionen

Hvad var Sovjetunionen?

Sovjetunionen blev dannet som et resultat af den russiske revolution i 1917. Efter revolutionen blev det russiske imperium erstattet af en socialistisk stat, kendt som Den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik (RSFSR). RSFSR var den første af de mange socialistiske sovjetrepublikker, der senere blev en del af Sovjetunionen.

Udvidelse af Sovjetunionen

Indlemmelse af Ukraine, Hviderusland og Transkaukasien

Efter etableringen af RSFSR blev Sovjetunionen gradvist udvidet gennem indlemmelsen af andre sovjetrepublikker. Ukraine, Hviderusland og Transkaukasien var blandt de første områder, der blev en del af Sovjetunionen. Disse områder blev gradvist indlemmet i løbet af 1920’erne og 1930’erne.

Udvidelse til Centralasien og Baltikum

Efter indlemmelsen af Ukraine, Hviderusland og Transkaukasien udvidede Sovjetunionen sig yderligere til at omfatte Centralasien og Baltikum. Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Kirgisistan blev alle en del af Sovjetunionen i løbet af 1920’erne og 1930’erne. Baltiske stater som Estland, Letland og Litauen blev også indlemmet i Sovjetunionen i 1940.

Anden verdenskrig og annektering af østlige europæiske lande

Under Anden verdenskrig udnyttede Sovjetunionen kaosset til at annektere flere østlige europæiske lande. Lande som Polen, Rumænien, Bulgarien, Ungarn og Tjekkoslovakiet blev alle en del af Sovjetunionen eller blev styret af pro-sovjetiske regimer efter krigen.

Sovjetunionens medlemslande

Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik (RSFSR)

RSFSR var den oprindelige sovjetrepublik og udgjorde kernen i Sovjetunionen. Det omfattede det meste af dagens Rusland.

Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik (UkrSSR)

UkrSSR var en af de største sovjetrepublikker og omfattede det meste af dagens Ukraine.

Hviderussiske Socialistiske Sovjetrepublik (BSSR)

BSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Hviderusland.

Georgiske Socialistiske Sovjetrepublik (GSSR)

GSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Georgien.

Aserbajdsjanske Socialistiske Sovjetrepublik (AzSSR)

AzSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Aserbajdsjan.

Armenske Socialistiske Sovjetrepublik (ArmSSR)

ArmSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Armenien.

Kasakhiske Socialistiske Sovjetrepublik (KazSSR)

KazSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Kasakhstan.

Uzbekiske Socialistiske Sovjetrepublik (UzbSSR)

UzbSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Usbekistan.

Turkmenske Socialistiske Sovjetrepublik (TurkmSSR)

TurkmSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Turkmenistan.

Tadsjikiske Socialistiske Sovjetrepublik (TadSSR)

TadSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Tadsjikistan.

Kirgisiske Socialistiske Sovjetrepublik (KirSSR)

KirSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Kirgisistan.

Estiske Socialistiske Sovjetrepublik (ESSR)

ESSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Estland.

Lettiske Socialistiske Sovjetrepublik (LSSR)

LSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Letland.

Litauiske Socialistiske Sovjetrepublik (LSSR)

LSSR var en sovjetrepublik, der omfattede det meste af dagens Litauen.

Opløsningen af Sovjetunionen

Uafhængighedserklæringer fra de baltiske stater

I 1991 erklærede Estland, Letland og Litauen deres uafhængighed fra Sovjetunionen. Dette markerede begyndelsen på opløsningen af Sovjetunionen.

Augustkuppet i Moskva

I august 1991 forsøgte en gruppe konservative kommunister at gennemføre et kup mod den sovjetiske præsident Mikhail Gorbachev. Kuppet mislykkedes, og det svækkede yderligere Sovjetunionens autoritet og stabilitet.

Udtrædelse af Sovjetrepublikkerne

Efter det mislykkede kup begyndte flere sovjetrepublikker at erklære deres uafhængighed. I løbet af 1991 erklærede de fleste sovjetrepublikker deres uafhængighed, og Sovjetunionen ophørte med at eksistere som en suveræn stat.

Afsluttende tanker

Sovjetunionens arv

Sovjetunionen efterlod en kompleks arv, der stadig påvirker mange af de tidligere sovjetrepublikker i dag. Den politiske, økonomiske og kulturelle indflydelse fra Sovjetunionen kan stadig ses i mange af disse lande.

Historisk betydning

Sovjetunionen havde en enorm historisk betydning som en af verdensmagterne under den kolde krig. Den spillede en afgørende rolle i verdenspolitikken og påvirkede mange landes skæbne. Sovjetunionens opløsning markerede også afslutningen på den kolde krig og begyndelsen på en ny æra i verdenshistorien.